Oltáriszentség

Miért hoztuk létre ezt a honlapot? Isten mindenütt jelen van. Jelen van úgy, hogy Ő az, aki mindent létben tart. De földön való jelenlétének vannak más formái is. Isten Jézusban emberré lett, és 2000 évvel ezelőtt 33 évet közöttünk élt. Időszámításunk az Ő születésével kezdődik. Mielőtt a mennybe ment volna, Jézus megígérte, hogy velünk marad minden nap a világ végéig. Azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ott lesz közöttük.
Apostolainak azt mondta, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát bennük is jelen van. Azonosította önmagát a szükséget szenvedő emberekkel is. Az utolsó ítélet napján annak alapján fog majd jobbjára vagy baljára állítani minden embert, miképp bántunk Vele rászoruló embertársainkban.
Pál apostol azt mondta: élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem. Tehát a szentekben is jelen van. Jelenlétének egy egészen különleges, az eddig felsoroltaknál is valóságosabb, formája az Oltáriszentségben való jelenlét. Ezt a honlapot az Oltáriszentség tiszteletére, és annak tanúsítására hoztuk létre, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. folytatás

Pió Atya szentmiséje

Vissza a tetejére!
.